KESHAV left a comment for Gadadhar das
"HARE KRISHNA PRABHU JI DANDWAT PARNAM PRABHU JI KRIHNA KI KIRPA MUGH DASS PAR BHI KARNA PRABHU JI  JAP KESA CHAL RAHA HI PRABHI JI JAP KE BARE ME MUGH BHI BATLAN PRABHU JI KESI KARNA HOTA HI HARE KRISHNA."
May 14, 2019
KESHAV commented on Gadadhar das's blog post ----- श्री गीता-सुगीता, अध्याय १२ -----
"HARE KRISHNA PRABHU JI  ATI SUNDER HI  GEETA SUGETA HARE KRIHNA PRABHU JI.
 "
May 14, 2019
KESHAV commented on Gadadhar das's blog post ----- Lessons from Bali Maharaj - Part 4 -----
"Chant,

Hare Krishna Hare Krishna

Krishna Krishna

Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama

Hare Hare"
May 14, 2019
KESHAV commented on Gadadhar das's blog post ----- Lessons from Bali Maharaj - Part 4 -----
"HARE KRISHNA PRABHU JI DANDWAT PRNAM HARE KRISHNA
 "
May 14, 2019
KESHAV commented on Gadadhar das's blog post कलयुग की आँखें
"HARE KRISHNA"
May 14, 2019