Foto: Mayapur.com

Es godinu Tevi, Nrisimha, Prahlādas prieka devēju!

Hiranjakašipu krūtis Tavi nagi kā akmeni pāršķēla!

 

Nrisimha ir tuvu un tālumā, lai kur es eju, es redzu Nrisimhu,

Nrisimha man sirdī un blakus man, pie Augstākā, Nrisimhas, patveros es.

 

Tavas skaistās lotosziedu rokas ar nagiem brīnišķīgiem

Pārplēsa Hiranjakašipu tā kā irsi.

Ak, Visuma Valdniek Vīra-Lauvas veidolā, slavēts esi, Kēšava, Hari!

Slavēts esi, Kēšava, Hari!

You need to be a member of ISKCON Desire Tree | IDT to add comments!

Join ISKCON Desire Tree | IDT

E-mail me when people leave their comments –