Replies

 • :-) Tas laikam pārnestā nozīmē

  • Volunteer

   Harē Krišna, Matadžī!
   Kas tieši?

  • Par tām lotospēdām

  • Volunteer

   Harē Krišna, Matadžī!

   Tur ir ļoti jauka doma, kad mēs atkārtojam svētos vārdus, tad sākumā traucē visādas domas par jutekļu apmierināšanu. Vēlāk, kad ar to tiekam galā, mēs ievērojam visādas smalkākas pieķeršanās, lepnumu, godkāri, vēlmi izcelties un kļūt par diženu bhaktu...

   Bet ar garīgā skolotāja žēlastību ir iespējams uzveikt visus šos šķēršļus. Lotospēdas nozīmē norādījumi. Pieņemt garīgā skolotāja norādījumus ar visu sirdi un dvēseli kā savas dzīves jēgu nozīmē pieņemt patvērumu pie viņa lotospēdām. Mēs lietojam to terminu "lotospēdas" saistībā ar Krišnu un garīgo skolotāju, lai uzsvērtu pazemīgu kalpošanas attieksmi.

   Harē Krišna!

   Jūsu kalpone, Mldd

This reply was deleted.