dandvat prnaam aapke shri kmlo mein

tereyan chran ch meri ardaas daata,,k hrdm bnda rve mera vishwas daata.......

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ISKCON Desire Tree | IDT to add comments!

Join ISKCON Desire Tree | IDT