venugopal left a comment for Parampara Vani Dasa
"aap jaise pavan logo ke sangati me rahakar muz jaise patit jiv bhi pavan ho ja a ga"
May 14, 2019