R.santhosh kumar left a comment for padmavati mataji
"Hare krishna mataji,dandvat pranam,Today gour pournima.jai mahaprabuki jai"
May 14, 2019