Featured Discussions (1)

Sort by

नेऊन मला पाड विठ्ठला...तुझ्या पुण्य-पायांशी! O take me away and cast me, Vitthala…at Thy holy, auspicious Feet!

क्वचितच इच्छा का होते, तुझ्या दर्शनाची,प्रपंचात अडकलो आहे...आहे बंधलो वासनांशी!ह्या पापी माणसाची मागणी विठ्ठला, एकच तुझ्या पाशी,नेऊन मला पाड विठ्ठला...तुझ्या पुण्य-पायांशी!तुकाची अमृत-वाणीला, नेहमी दुर्लक्ष केले मी,नामः-स्मरण तुझे अरे विठ्ठला, का विस

Read more…
3 Replies