celebration of 3rd anniversary of sri sri radha go (37)