abhishek of sri gaura purnima festival 2019 at isk (24)