Spiritual Names on V

Vadiraja   
Vahna   
Vaibhava   
Vaibhavi   
Vaidarbhi
Vaidyanatha
Vaijayanti   
Vaikhanas   
Vaikuntha   
Vaikuntha Loka
Vaikuntha Natha
Vaikuntha Pati
Vaikuntha Sundari
Vaikunthadeva   
Vaikunthaguna   
Vaikunthamurti
Vaikunthanatha   
Vaisesika   
Vaisnava       
Vaisnava Bandhu
Vaisnava Dharma   
Vaisnava Jivani
Vaisnava Seva
Vaisnavananda   
Vaisnavapriya   
Vaisnava-sruti   
Vaisnava-Tosani       
Vaisnavi Priya
Vaivasvata   
Vaiyasaki   
Vajasana
Vajiraja   
Vajranatha   
Vajresvari   
Vakresvara
Vakresvara Pandita   
Valihara   
Vallabha   
Vallabha Bhatta   
Vallabha Caitanya
Vallabha Sen
Vallabhasena   
Vallabhi
Valli   
Valmiki   
Valmiki Muni
Valyavapu
Vama
Vamana   
Vamanadeva   
Vamanajana   
Vamanananda   
Vamana-pada   
Vamsi   
VamsiDhara
Vamsidhari   
VamśiGopala
Vamsimohana   
Vamsivadana   
VamśiVadana
VamśiVihari
Van Vihari
Vanamali   
VanamaliGopala
VanamaliGovinda
VanamaliKrsna
Vanamalini   
Vanasancari   
Vanecora   
Vaninatha   
Vaninatha Raya   
Vaninatha Vasu   
Vani Priya
Vanmali Thakur
Vara   
Varadha Raja
Varah Rupa
Varaha   
Varaha Murti   
Varaha Rupa   
Varahadeva   
Varanasi   
Varanga   
Varansadha   
Vardhana   
Vardhanya   
Varesa   
Varnasrama   
Varsana Rani
Varuna   
Varuna-deva   
Varunanatha   
Varuni   
Varuthapa   
Vasanta   
Vasanti Rasa
Vasistha   
Vasistha Muni   
Vasudama   
Vasudeva       
Vasudeva Krsna
Vasudeva Parayana   
Vasudeva Suta
Vasudevaprana   
Vasudevaya   
Vasudha   
Vasudhama   
Vasudhama Gopa
VasudhaPriya
Vasuki   
Vasuman   
Vasumana
Vasupata   
Vasusrestha   
Vasuttama   
Vatsala   
Vatsalya Rasa
Vatsara
Vatsi   
Vayuvahana   
Veda Mata
Veda Priya
Vedagarbha   
Vedaguhya   
Vedajanani   
Vedamata   
Vedanga     
Vedanta Caitanya
Vedanta Krt
Vedanta Krta   
Vedanta Sutra   
Vedapravartaka   
Vedapriya   
Vedasmrti   
Vedatita   
Vedatma   
Vedavati   
Vedavidya   
Vedavyasa
Vedavyasa Priya   
Vegavan   
Vegavati   
VeniMadhava
Venkata   
Venkata Bhatta
Venkatesa   
Venu Dhari
Venu Gita
Venu Gopala
Venu Madhava
Venu Madhuri
Venu Rati
Venudhara   
Venugit   
Venugopala   
Venurati   
Venuvilasa   
Vera    
Vibhakara   
Vibhava Krsna
Vibhavari   
Vibhisana   
Vibhu   
Vibhu Caitanya   
Vicaru   
Vicitravasini   
Vicitravirya   
Vidagdha   
Vidagdha Madhava   
Vidambha   
Vidarbha   
Vidarbha Kanya   
Vidarbharani   
Vidarbha-suta   
Vidhatri   
Vidunka   
Vidura   
Viduratha   
Viduttama   
Vidvan   
Vidya   
Vidya Shakti
Vidyabhusana   
Vidyagati   
Vidyananda   
Vidyanidhi
Vidyapati   
Vidyaraja   
Vidyaranya   
Vidyasagara   
Vihari Gopala
VihariKrsna
Viharini   
Vijay Gopi
Vijay Keśava
Vijay Radhika
Vijaya   
Vijaya Caitanya
Vijaya Gauranga
Vijaya Gopala
Vijaya Govinda
Vijaya Laksmi
Vijaya Sakha
Vijayadvaja
Vijayamurti
Vijeta   
Vijitatma   
Vijitendriya   
Vijshana śakti
Vikarsana   
Vikramini   
Vikuksi   
Vilas Bihari
Vilasa Mashjari
Vilasa Vigraha   
Vilasi   
Vilasini   
Vilolaghanta   
Vilvamangala
Vimal Krsna
Vimal Kunda
Vimala   
Vimala Prasada
Vimala Priya
Vimalangi   
Vimoha   
Vimuktasanga   
Vinod Vihari
Vinoda   
Vinoda Krsna
Vinoda Vihari
Vinode Vani   
Vipina Vihari
Vipinapurandara   
Vipinavihari   
Vipiniasa  
Vipra   
Vipra Sudama
Viprahita   
Vipramukhya   
Vira Bahu
Vira Candra
Vira Krsna
Vira Nrsimha
Virabahu   
Viraha   
Viraja   
Viraja Gopi
Virata Rupa
Viravrata   
Virendra   
Virocana   
Viruddha Sakti   
Viruha   
Visakha   
ViśakhaGopi
ViśakhaPriya
Visala   
Visalaksa   
Visalaksmi   
Visalini   
Visesa   
Vishaka Lila
Vishnuduta
Vishnujvara
Vishrambha
Visnave   
Visnu   
Visnu Kanti
Visnu Murti
Visnu Prasada
Visnu Priya
Visnudatta   
Visnugada   
Visnugati
Visnujana   
Visnulila   
Visnuloka
Visnumaya
Visnumurti   
Visnupada       
Visnupadi   
Visnupriya   
Visnurata   
Visnurata
Visnutattva
Visnuvrata   
Visnuyasa       
Visodhana   
Visodhani   
Visoka   
Visresvara   
Visuddhasattva
Visva   
Visva   
Visvadeva   
Visvadharini   
Visvadhika   
Visvahetu   
Visvakarma   
Visvaksena   
Visvambhara   
Visvamitra       
Visvamoha
Visvamurti       
Visvanatha   
Viśvanatha Cakravarti
Viśvanatha Krpa
Visvaraja   
Visvaretha   
Visvarupa   
Visvatomukha   
Visvavandya
Visvavrksa   
Vitanka   
Viththalesvara   
Vitthala Candra
Vitthala Deva
Vivasvan   
Vraj Krishna
Vraj Lata
Vraj Ras
Vraja   
Vraja Bhakti
Vraja Candra
Vraja Chandrika
Vraja DeviPriya
Vraja Gopala
Vraja Gopi
Vraja Gopika
Vraja Kiśor
Vraja Kiśori
Vraja Kumara
Vraja Kumari
Vraja Lila
Vraja Loka
Vraja Mandala
Vraja Mani
Vraja Mashjari
Vraja Natha
Vraja Pati
Vraja Prem
Vraja Priya
Vraja Raja
Vraja Rani Priya
Vraja Renu
Vraja Sakhi
Vraja Sevaki
Vraja Sevika
Vraja Sundara
Vraja Sundari
Vraja Svarupa
Vraja Vallabha
Vraja Vallabhi
Vraja Vasi
Vraja Vihari
Vraja Vijaya
Vraja Vilasa
Vraja Vilasini
Vrajabhadu   
Vrajalalana   
Vrajamohan Priya
Vrajananda
Vrajaraja   
Vrajarasa
Vrajarbhaka   
Vrajasakhi   
Vrajasundari   
Vrajavasi   
Vrajendra
Vrajendra Nandana
Vrajendra Suta
Vrajera Rakhala   
Vrajeśa
Vrajesvara   
Vrajesvari       
Vrajlila
Vrajvali
Vrinda Nath
Vrindavan Candrika
Vrindavan Lata
Vrkodara   
Vrnda-   
Vṛnda Gopi
Vṛnda Prema
Vṛnda Priya
Vṛnda Raṇi
Vṛnda Sundari
Vrndapati   
Vrndarakajana   
Vrndaranya   
VrndaSakhi
Vrndavan Viharini
Vrndavana
Vrndavana Ananda
Vrndavana Candra
Vrndavana Kiśora
Vrndavana Natha
Vrndavana Pati
Vrndavana Raṇi
Vrndavana Viharini
Vrndavana Vilasini   
Vrndavanesvari   
Vrndavani   
Vrsa   
Vrsabha   
Vrsabhanu
Vrsabhanu Nandini
Vrsabhanusuta   
Vrsakrti   
Vrsavanu Nandini   
Vrsni   
Vrsni Priya
Vrsnivallabha   
Vrsnivamsa   
Vyala   
Vyapaka   
Vyapi   
Vyasa   
Vyasa Tirtha   
Vyasadeva
Vyasaputra
Vyasasana   
Vyoma