Blog

Mere angh angh me hai Shyam                      

Dil Dadhadak raha hai Shayam Par  
Chahe aap humse kitne hi door ho
Aap toh hamare dil mein hi rehte hai

Shyam ka Rang Manmohik
Roop Tribang, naam paramanandh
Dham Madhurya rasmayi
Kya kare hum ,hum tuj pe hai Fida

Swargh ka Amruth nahi chahiye
Ekh boondh ka prem bas hai
Prem ka maha sagar me toh
Sabh Bhakth Dhoobe hue hai

Mata radharani se sifaarish kare
ki hame bhi prem de , aur tuhmare Dham me Stan de
Dosth ho to tum jaisa , Sudhama huva Dhanya
Tumhe prapth karke , Shyama jara hame
bhi Mithra bana lo

-----------------------Poem By Bhanu Kiran

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ISKCON Desire Tree | IDT to add comments!

Join ISKCON Desire Tree | IDT