Blog

Hum bhi sajj hai shyam se milne

A Hindi Poem on Lord Krishna

Hum bhi sajj hai shyam se milne
Vraj ke sab Gopi ekatha hue Gopal se milne                

Raath ke andhere me
saab Bhage Murali ki Sangeeth sun ke

Chhode apne Pathidev ko
aur baage Gopal ke paas
Raath ke Andheere me
Gopi Hue manmohik Shyam pe

Vah Kya Bhakthi hai Gopiyoh ka
Saara Prapanch Tyage Shyam se milne ke liye
Apne aap ko Gopal ke Charano me Arpith kiye
Gopal inke bahoth Aabhari hai

Kabhi nahi vapas karsakthe inke moolya
Bhakth ho to Gopiyon ki tarah
Aur Bhagavan ho to Govind ke jaisa
Hume bhi Gopi Banade hey Shyam

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ISKCON Desire Tree | IDT to add comments!

Join ISKCON Desire Tree | IDT

Comments

  • Hare krishna Bhanu Prabhuji,

    Wonderful job. The poem shows your love for the lord. I really appreciate your efforts. May God bless you and give you more strength and bhakti in order to continue writing good poems like this.

  • Volunteer

    Hare Krishna

  • Hare Krishna,

    Good work, Keep it going.

This reply was deleted.